Hotline: 0919 75 85 85

Kỹ Năng Doanh Nhân - Soft Skills for Business Men

GOLDEN TIME MANAGEMENT

Chương trình đào tạo 1 ngày về kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả dành cho nhân sự là nhân viên đến quản lý công ty  tiếp thị, chương trình do tổ chức International Quality Services đã được đánh giá thành công nhất, qua thực tiễn ...

MỘT LỜI NÓI VẠN NGƯỜI THEO - CEO NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

“Một lời nói, vạn người theo” là câu nói của tiền nhân xa xưa diễn tả sức nặng của lời nói và thần khí của lãnh đạo để dẫn dắt nhân sự và cộng đồng xung quanh đi theo định hướng mình vạch ra.

Khóa học mới

Kiến thức mới

Ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp

Giao tiếp bằng lời nói thành công là sự kết hợp của 3 yếu tố: ngôn ...

Ích lợi của Tư Duy Tích Cực

Tư duy tích cực chính là SỐNG TÍCH CỰC hay THÁI ĐỘ TÍCH CỰC. Trong cuộc ...

Kỹ năng quản lý cá nhân

Các kỹ năng nền tảng để thành công nên bắt đầu từ việc học tập và ...

Cảm nhận

Hình ảnh

Đăng kí nhận tin