Hotline: 0919 75 85 85

Khóa học

Kỹ Năng Doanh Nhân - Soft Skills for Business Men

"Bạn không thể dựa dẫm vào sự may mắn trong thể thao hay trong kinh doanh!" ..và chỉ có kế hoạch mới giúp chúng ta phán đoán, dự báo và biết trình tự làm gì để đạt sự thành công!   Hãy đến với chương trình PlaningCLUB của ...