Hotline: 0919 75 85 85

Khai giảng

STT Nội dung Địa điểm Khai giảng Ca học Giờ học Ngày học Thời lượng Học phí
Kỹ Năng Doanh Nhân - Soft Skills for Business Men
1 MỘT LỜI NÓI VẠN NGƯỜI THEO - CEO NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG Sen Việt Hotel, 33 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM 12.06.2017 Buổi tối 18h00 – 21h00 2-4-6 06 buổi 5.000.000 VND
2 GOLDEN TIME MANAGEMENT Sen Việt Hotel, 33 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM 20.08.2016 Cả ngày 8h30 - 17h30 Thứ 7 1 ngày 2.000.000 VND
Chăm Sóc Khách Hàng - Customer Service
1 DỊCH VỤ TỪ TRÁI TIM - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Sen Việt Hotel, 33 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM 29.10.2016 Cả ngày 8h30 - 17h30 Thứ 7 01 ngày 1.500.000 VND
Bán Hàng - Sales
1 THÂN CHINH XUẤT TƯỚNG - CEO TỰ BÁN HÀNG NHƯ THẾ NÀO? HCM 13.08.2016 Buổi Sáng 8h30 - 11h30 Thứ 7 01 Buổi 200.000 VND
2 SUPER SALES - BÁN HÀNG NÂNG CAO HCM 19.11.2016 Cả ngày 8h30 - 18h00 Thứ 7 01 ngày 1.500.000 VND